Hej alla,

Nu är det snart dags för årsmöte. Vi kommer att hålla ett fysiskt möte där vi alla träffas på plats. Mötet kommer att hållas den 21 mars kl 19.00 i Fågelbergskyrkans församlingssal på Östra Falkgatan 9 (Nära Rävekärrskolan) i Mölndal.

Var på plats ca 15 min innan så vi kan starta mötet på utsatt tid. Tänk också på att det är ett begränsat antal parkeringsplatser i nära anslutning till lokalen och att vi har äldre personer i samfälligheten som har ett större behov av platserna.

Om ni inte kan delta på mötet men vill att era röster ska räknas så kan ni meddela er längarepresentant eller ett ombud som närvarar på mötet så att även era röster räknas.

Som vanligt leder ordförande mötet och vi förhåller oss till dagordningen. Inför mötet är det bra att läsa igenom dokumenten nedan.

Dokument

Inför årsmötet

Dagordning

Genomförda åtgärder enligt underhållsplan 2022

Resultatrapport 2022

Balansrapport 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Budgetförslag 2023

Debiteringslängd 2023

Underhållsplan och förnyelseplan 2023

Revisorernas förslag till arvoden för 2023

Valberedningens förslag av representanter 2023

Motion 1 – Finansiering av LED-armaturer och asfaltering

Motion 1 – Bilaga 1

Motion 1 – Bilaga 2

Motion 2 – Uppdatering av stadgar

Motion 3 – Buskar mellan garagen

Kategorier: Information