Varje fastighetsägare tar hand om sin egen vinterväghållning framför sin fastighet. Behållare med flis finns vid respektive infart till området (från Kronogårdsgatan).


Ormås Trädgårdsservice är inhyrd att sköta plogning och sandning på huvudgatan framför garagen under vinterperioden. Dom kommer fortsättningsvis även att sköta gräsklippningen på våra gemensamma gräsytor.

Efter vinterns sandning soppas gatan maskinellt av inhyrd leverantör. Denne samlar in och tar hand om gruset på miljömässigt sätt. Gångvägar hanteras av fastighetsägarna.