Styrelsen konstituerar sig enligt följande:


Lars Andersson, Ordförande (Länga D)
Annelie Wikberg, Kassör (uppdrag)
Hans Andersson, Vice ordförande (Länga F)
Björn Johansson, Ordinarie ledamot, ansvarig Miljöhuset (Länga B)
Kristofer Hjalmarsson, Ordinarie ledamot, ansvarig Hemsida (Länga G)

Jonas Strömberg Suppleant (Länga E)
Elin Agnred, Suppleant (Länga C)
Caritha Persson, Suppleant (Länga A)
Mahbod Lindblad, Suppleant (Länga H)


Har du frågor till styrelsen? Då går det bra att kontakta oss via e-post eller använda dig av kontaktformuläret som du hittar på framsidan.