Avtalet med ComHem gällande TV och bredband via ComHems koax-nät upphörde 2020-06-30.

Idag distribueras TV och bredband via det öppna stadsnätet som ägs och drivs av Svenska Stadsnät i Mölndal. Öppet stadsnät betyder att du väljer de tjänster eller paket du önskar. Fibernätet erbjuder tjänster för Internet, TV och Telefoni.

För mer information om Svenska Stadsnät och vilka tjänsteleverantörer som finns tillgängliga, klicka här.

Vid problem som inte beror på tjänsteleverantören utan själva fibernätet, kontakta kundservice nedan.Ansvarsområde Namn Telefon E-post
Vårt avtal faller sedan 2020 under Telia. Kontakten hålls via styrelsen med berörd motpart. Vid problem skall du först kontakta DIN leverantör av TV, bredband, etc.


Har du frågor gällande fiberanslutningen som du vill fråga internt inom samfälligheten hittar du kontaktuppgifter i listan nedan.Ansvarsområde Namn Telefon E-post
Avtalsansvarig Ewon Wall 070-8875674 Skicka e-post
Avtalsförvaltare Ewon Wall 070-8875674 Skicka e-post
Driftansvaring Zenny Gram 070-5210250 Skicka e-post