Generella regler och arbetsuppgifter vid städdagar.

Städningen är ett gemensamt ansvar och varje länga ansvarar för att städa sitt tilldelade område. Första alt. andra lördagen i maj och oktober är det städdagar.

Representanter från samtliga hushåll skall delta och har man inte möjlighet att vara med på städdagen får man göra sin insats under veckan före städdagen.


Inför varje städdag.

Styrelsen tillhandahåller karta med städområden för resp. länga, specificerar aktuella arbetsuppgifter och vilken länga som ansvarar för städning av sophuset. Container finns tillgänglig på höststädningen då även korvgrillning sker.


Under städningen skall följande göras för att få vårt område fint:

 • Ställa ut respektive ställa in trädgårdsmöbler till innergårdarna.
 • Klippa buskar som hänger ut över gångvägar och trottoaren. Görs även kontinuerligt under året av respektive fast.ägare
 • Plocka upp skräp.
 • Städa innergårdarna. Rensa ogräs och gräva i sandlådorna
 • Städa i miljöhuset enl. schema.
 • Vid behov bättringsmålning av parkeringslinjer
 • Vid behov rensa hängrännor på garage samt se över behov av brädbyte och målning av garage.
 • Notera övrigt underhållsbehov och meddela styrelsen.
 • Snygga till gräsytor bakom garagen samt rensa, fixa till grussträngen på baksidan av garagelängorna.
 • Rensa rabatten och på höststädningen kapa grenar på träd i allén längst nedre garagegatan

Innan sopning av garagegatan sker skall vi själva sopa inom området efter vinterns eventuella grus.

Entreprenör kommer och sopar garagegatan i slutet av april, någon vecka innan vårstädningen. Det grus vi sopar upp kan således läggas på garagegatan och sopas sedan upp av entreprenör.

 • Sopa ur eget garage.
 • Sopa gångar inom området.
 • Sopa innergårdar.
 • Sopa parkeringsplatser (dessa ytor sopas ej av entreprenör).
 • Grus från trottoaren längst Kronogårdsgatan sopas ut på gatan.

Vad får vi slänga i containern?

När container finns tillgänglig gäller följande. I containern får vi slänga ris, grenar, löv, gräs, trädgårdsavfall, mossa och liknande material. Om annat slängs får vi betala extra avgift för containern. Ex. Plast, metall, byggavfall m.m.


Ang. buskar och häckar.

Varje husägare skall också längst sin tomtgräns kontinuerligt under året klippa buskar och häckar som hänger ut över gångvägar och trottoarer så man fritt kan gå där.


Följande gäller enligt Mölndals kommuns hemsida beträffande höjd på växtlighet:
Din häck och annan växtlighet får inte skymma gatubelysning, trafikskyltar, vägmärken eller hindra framkomlighet på gator och trottoarer. Det här gäller för häckar vid korsningar och utfarter.För att ha bra sikt finns det som kallas sikttriangeln. Växtligheten inom sikttriangeln ska inte vara högre än 80 cm över gatuplanet. Sikttriangeln räknas från körbanan.