Samfälligheten har en årsavgift vars storlek beslutas på årsmötet.
Årsavgiften delas på två inbetalningstillfällen. Första halvan skall vara föreningen tillhanda senast 30 april och andra halva senast 31 oktober gällande kalenderår. Föreningens delägare ansvarar själv för att sköta inbetalning av årsavgiften till föreningens konto i SEB Bankgiro: 178-8611.

I årsavgiften ingår kostnader för:
  • Elavgift för gatubelysning och el i garagen.
  • Snöröjning framför garagelängorna och på trottoaren längs Kronogårdsgatan.
  • Sommartid gräsklippning utefter Kronogårdsgatan.
  • Försäkringskostnad för gemensamhetsanläggningar.
  • Avgift för avfallshämtning i miljöhuset.
  • Vår-och höststädning utförs. Container ställs upp efter behov.
  • Service av avfuktare och fuktkontroll i torpargrund utförs en gång per år av Anticimex. OBS kostnad för elförbrukning av avfuktarna hanteras internt i varje länga via den fastighet som styr för elförsörjningen.
  • Underhållskostnader för övriga anläggningar som tillhör samfälligheten.