Samfällighetsföreningen har ett gemensamt miljöhus mellan de två garagelängorna vid den kommunala lekplatsen. Avgifterna för tömning av avfall ingår i årsavgiften för samfällighetsföreningen.


Tillträdesbehörigheten tillhör fastigheten och skall liksom nyckeln till miljöhuset följa fastigheten till nästa ägare vid ägarbyte.


Nu finns även möjlighet att komma in i miljöhuset via kodlås. Prata med din längarepresentant om du inte har fått koden.


Instruktioner för kodlås

 1. Tryck in den fyrsiffriga koden, du hör ett klick.
 2. Öppna dörren och gå in. När du stänger dörren kommer den att låsas
  efter några sekunder. Du behöver inte låsa dörren, det sker automatiskt.
 3. Om du stängt dörren och vill komma ut kan du trycka på tryck-knappen.
  Du hör ett klick. Öppna dörren och gå ut.
 4. Kom ihåg att stänga dörren efter dig när du går därifrån. Dörren kommer
  låsas automatiskt efter några sekunder.

Kom ihåg att du i alla lägen kan ta dig in med nyckel och ut med vredet på
dörren, som tidigare.


Avfallssortering

Sorterat avfall skall läggas i avsedda kärl i miljöhuset. Restavfallet skall minimeras för att hålla renhållningsavgiften nere. Allt annat avfall än det nedan uppräknade skall tas omhand av respektive fastighetsägare och lämnas antingen på någon av de kommunala återvinningsanläggningarna (Närmast är ICA Lyan) eller på återvinningscentralen på Kikås.


Tillträde till ÅVC Kikås sker numera med körkortet. För sådan fastighetsägare som ej innehar körkort kan man skaffa ett ÅVC-kort genom att kontakta personal på återvinningscentralen så hjälper dom dig där.


Miljöhuset har kärl för sortering enligt följande:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Matavfall
 • Metall
 • Tidningar
 • Restavfall
 • Wellpapp (ej matförpackningar)

OBS! Kärlen får INTE fyllas mer än att locket kan läggas på. I det avtal vi har med gatukontoret får vi inte heller slänga osorterat avfall i kärlet för Brännbart/restprodukter.


Klicka här för att öppna den sorteringsguide som Tekniska förvaltningen på Mölndals Stad tagit fram.


Tömningstider för kärlen i miljöhuset
Matavfall Måndag varje vecka
Restavfall (Brännbart) Tisdag varje vecka
Wellpapp Varje vecka (olika dagar)
Pappersförpackningar Tisdag udda vecka
Plastförpackningar Tisdag jämn vecka
Tidningar Onsdag udda vecka
Metallförpackningar Onsdag var 4:e vecka

Rengöring av kärl sker löpande på beställning av styrelsen.