Styrelsen konstituerar sig enligt följande:


Björn Johansson, Ordförande (Länga B)
Hans Andersson, Vice ordförande (Länga F)
Mahbod Lindblad, Ledamot sekreterare (Länga H)
Lars Andersson, Ledamot (Länga D)
Annelie Wikberg, Kassör (uppdrag)
Peter Klittmar, Suppleant (Länga G)
Martin Johansson Suppleant (Länga E)
Johanna Krewer, Suppleant (Länga C)
Dick Alenfors, Suppleant (Länga A)

Har du frågor till styrelsen? Då går det bra att kontakta oss via e-post eller använda dig av kontaktformuläret som du hittar på framsidan.