Avfuktare är installerade i krypgrunder för samtliga längor, för att förhindra att mögel uppkommer.

Den elektriska driften av avfuktare utgår från en fastighet i respektive länga. Avgiften för service av avfuktare ingår i årsavgiften för samfällighetsföreningen.

De fastighetsägare som förser avfuktare med elektricitet erhåller ersättning från fastighetsägarna i sin radhuslänga utifrån avfuktarens förbrukade energi och sitt elavtal genom att två (eller fler) gånger per år avläsa förbrukningen och förelägga övriga fastighetsägare i radhuslängan att betala uträknad ersättning. Mätarna är placerade i hus Flintegatan 10, 26, 38, 52, 70, 86, 92 och 110. Upprättat kontrakt inom längan mellan dessa fastighetsägare och övriga i längan styr vad som sägs ovan.


OBS! För att säkerställa optimal drift av avfuktarna skall fastighetsägare inte gå in i krypgrunden utan att det är absolut nödvändigt.


Nedan hittar du lämpliga dokument på anläggningsbeslut, mallar samt exempel på uträkning.


Anläggningsbeslut avfuktare
Elförbrukning exempel
Energiavtal Bilaga (9 fastigheter)
Energiavtal Bilaga (6 fastigheter)