Då är det dags för höststädning. I år blir arbetsuppgifterna för längorna annorlunda mot tidigare år. Mängden arbetsuppgifter har minskat väsentligt sedan rabatter ersatts av gräs som vi köper tjänsten att klippas. I allen kommer vi att köpa tjänsten att ta ner ett antal träd samt ansa resterande senare i höstas. Container kommer att beställas.

Det ”nya” i år är att ansvarsfördelning ser ut som följer; Alla hus städar framför och bakom sitt hus. Klipper sin häck etc allt för den gemensamma trivseln. Nytt är att miljöhuset städas vår och höst där vårstädning sköts av nedre fyrkanten och övre fyrkanten gör det på hösten. Vad övriga skall göra ser ni nedan.

Städning av miljöhuset vid höststädningen görs år av länga E.
Längarepresentanten samlar längan för detta arbete. Diskutera gärna hur vi bättre kan uppehålla en bra miljö i huset. Kan vi skylta bättre?

Det som skall göras under städdagen är följande:

  • Klippa buskar och ansa häckar som hänger ut över trottoaren och gångvägarna.
  • Plocka upp skräp
  • Sopa trottoaren, gångar och innergårdar.
  • Länga B och C respektive F och G städar innergårdarna,rensar sandlåda från ogräs samt ”vårdar” inre lekplatsen som sin ”hemmiljö”. Länga C ställer också in respektive tar ut möblerna på nedre innergården.
  • Städa i miljöhuset enligt ovan (flytta fram avfalls-containrarna och sopa upp skräpet på asfalten)
  • Hängrännorna på garagen behöver rensas. Fördelas på Garagelänga A rensas av Länga A av praktiska skäl (tillgänglighet). Länga B tar de nedre garagen (B ochC). Länga D tar garagen mellan infarterna (D till F). Länga E och H tar de övre garagen. Har målning slutförts på dessa garage? Om inte är det hög tid att slutföra detta. (detta är inte en del av höststädningen utan något som startades långt tidigare).

Städningen är ett gemensamt ansvar.

Sedvanlig korvgrillning kommer att arrangeras vid höststädningen på lördag kl 12.00–14.00. Samling sker på nedre innergården. Längarepresentanterna i A och C håller i detta.

Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Kategorier: Information