Längorna A-D har arbetsområde nedanför lekplatsen samt garage A-C.

Längorna E-H har arbetsområde ovanför lekplatsen samt garage D-E.

Vid städdagens start träffas en representant från varje länga och kommer överens om hur arbetsuppgifterna inom fyrkanten fördelas och vilka som gör vad. En container för ris kommer placeras i området. Korvgrillning i den nedra fyrkanten kl 12:00.

Under städningen skall följande göras.

  • Ta in trädgårdsmöbler från innergård
  • Klippa buskar som hänger ut över gångvägar och trottoarer
  • Plocka upp skräp
  • Städa innergårdarna. Rensa ogräs och gräva i sandlådorna
  • Städa miljöhuset. Denna gång Länga F
  • Bättringsmålning av parkeringslinjer ovanför övre infarten
  • Kontrollera och ev. rensa hängrännor på garagen.
  • Snygga till gräsmattor bakom garage och rensa/fixa till grussträngen bakom garageväggen (behövs mer grus, meddela längarepresentanten)
  • Rensa rabatt i allén

Under städdagen inventerar styrelsen samtliga gemensamma anläggningar inför vårstädningen 2024 där vi ser att en del fasadbrädor behöver bytas i framförallt de nedre garagelängorna. Information sprids till respektive länga så att de kan planera för arbetet i god tid.

Städningen är ett gemensamt ansvar.

Med vänliga hälsningar.

Styrelsen

Kategorier: Information